• Porto Alegre | Ananda Kuhn | Komplex | 21/07 - 30/08/2015